Wat bedoelt men met de energietransitie? De term energietransitie betekent letterlijk energieovergang. Dit proces houdt in dat er afgestapt wordt van het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, steenkolen of hou als energievoorzieners) en in plaats daarvan duurzame energie wordt gebruikt.Hierbij kan gedacht worden aan zonne-energie via zonnepanelen, windenergie via windmolens of energie door middel…